SDH Líchovy

Vítejte

SDH Líchovy

     Sbor dobrovolných hasičů v Líchovech byl založen v roce 1909, zakládajících členů bylo 16. V současné době má "líchovský" sbor 68 členů.

 

Historie obce Líchovy

     Obec Líchovy je částí obce Dublovice v okrese Příbram. Leží 2,5 km západně od obce Dublovice, obcí protéká Líchovský potok. První historická zmínka o Líchovech je datována z roku 1352 v kupní smlouvě Rožmberské, kdy se Líchovy dostali do držení Rožmberků. Ve druhé polovině 15. století zadlužení Rožmberkové obec několikrát zastavili a opět vyplatili, naposledy Lobkowiczům. Od roku 1580 bylo území v držení Jakuba Krčína z Jelčan a po jeho smrti koupili panství zpět Lobkowiczové. Přes katastrální území obce vedla jedna z nejstarších komunikací slovanských cest, zvaná cesta Pražsko-Bechyňská a další významnou cestou byla stezka Zrůbek-Sedlčany, po které se přepravovala sůl od Vltavy ze Zrůbku do Sedlčan a dále. Zrušením osobního poddanství patentem z roku 1848 a roboty zákonem z téhož roku byla vrchnostenská správa nahrazena správou státní na nejnižší úrovni místní obce. Za druhé světové války se obec stala součástí vojenského cvičiště Zbraní SS Benešov a její obyvatelé se museli 31. 10. 1943 vystěhovat. Po válce Líchovy byly samostatnou obcí, k níž patřila i osada Bučily. Osada Zvírotice se roku 1950 oddělila jako samostatná nová obec. K 31. 12. 2011 bylo v obci trvale evidováno 146 obyvatel. Katastrální území Líchovy zaujímá rozlohu 5,91 km2.