SDH Líchovy

Vltava Run 2014

Vltava Run 2014

     Ve dnech 17. a 18. května proběhl štafetový běžecký závod pro až 12 členné týmy, bez rozdílu pohlaví, s názvem VLTAVA RUN 2014. V ranních hodinách 18.května zavítal také na území obce Líchovy. Na této akci se náš sbor pořadatelsky podílel.


 

 

 

 

     Celková délka závodu přesahovala 350 km, byla rozdělena do 36 úseků o délce 8 - 15 km a organizátorem byla pevně určena předávková místa. Závod, který vedl od pramene Vltavy až do Prahy, probíhal za normálního provozu, takže závodníci museli dodržovat také pravidla silničního provozu. Běželo nepřetržitě, dnem i nocí.

     S pořádáním závodu, pomáhala spousta dobrovolníku a sborů SDH z obcí, přes které vedla trasa tohoto ojedinělého závodu. Náš sbor pořadatelsky zajišťoval úsek č. 29, od předávky v Líchovech až do předávky u štoly Josef před Smilovicemi. To znamenalo nejprve trať vyznačit (za pomoci ukazatelů, fáborů a spreje) a následně v den konání závodu, místa vybraná hlavním pořadatelem, obsadit pořadateli z našeho sboru. Ti bděli na to, aby nikdo neseběhl z vyznačené trasy. A každý ze zúčastněných běžců mohl bez problému dorazit do cíle svého snažení, předání štafety dalšímu členu svého týmu.

     Naším úsekem měli jednotlivé štafety probíhat v čase mezi 5.30 – 11.00 hodinou. Nakonec došlo k menší časové prodlevě, zaviněné pravděpodobně nepřízní počasí, se kterou se závodníci, ale nakonec s vervou poprali. A s kilometry na trati bojovali i s úsměvem na tváři.

     Velký obdiv zasloužili všichni závodníci, kteří tento závod absolvovali a i přes nepřízeň počasí ho dokončili. Uznání zaslouží určitě pořadatelé včetně dobrovolníků, kteří dokázali celý závod připravit a také hlavně uskutečnit. Dík patří také všem našim členům, kteří se zúčastnili jako pořadatelé.

 

 

autor: DaveZpět na články...